Campus Helsingborg 15 år

Campus Helsingborg fyller 15 år i år. Det vill vi fira tillsammans med våra nuvarande och tidigare studenter, personal, Helsingborgs stad, näringslivet i vår närregion och många fler. Vi vill sätta ännu mer strålkastarljus på vår verksamhet och främja utveckling och samverkan med alla goda krafter som finns i vår region under detta jubileumsår.
Därför öppnar vi upp och bjuder vi in till festligt firande den 23 september,
kl 10–16. Vi kommer bland annat bjuda på samtal, tävlingar och underhållning
under avslappnade former. Inbjudningar går snart iväg, men notera gärna datum redan nu.

15 år är en ganska oansenlig ålder med tanke på att moderuniversitetet i Lund snart fyller 350 år. Men en respektingivande ålder för oss som studerar och arbetar här. I begynnelsen fanns det drygt 900 helårsstudenter på plats. De flesta av dessa studerade inom Ingenjörshögskolan eller Socialhögskolan som flyttade utbildningar hit. Lunds Tekniska Högskola drev viss utbildning i Helsingborg, kopplad till gymnasiet, också under 1990-talet. Femton år efter Campus Helsingborgs tillkomst finns både ingenjörs- och socionomutbildningarna kvar och har växt till sig. Men Campus Helsingborg har också etablerat flera unika utbildnings- och forskningsprofiler. Några har kommit och gått såsom livsmedelsteknik och marinbiologi. Andra har blivit etablerade kunskapsmiljöer såsom service management, utbildningsvetenskap, strategisk kommunikation och modevetenskap. Vi är fortfarande i en dynamisk utvecklingsmiljö och inget vet exakt hur  vår verksamhet kommer att se ut 2030.

Tanken när gamla gummifabriken omvandlades till universitetscampus var att bygga en innovativ och dynamisk kunskapsmiljö som gagnade både Lunds universitet och nordvästra Skåne. Lunds universitet var trångt och statsmakterna hejade på expansion av högre utbildning. Nordvästra Skåne led av låg utbildningsnivå och Helsingborg var den enda av Sveriges tio största städer som saknade högskola eller universitet. Med många goda krafter bakom sig så växte Campus Helsingborg och har idag blivit en stabil och framgångsrik universitetsmiljö med en tydlig profil: yrkesorienterade program på vetenskaplig grund och forskning i god samverkan med det omgivande samhället.

Nästan tio procent av Lunds universitets studenter finns idag i Helsingborg. Söktrycket på de flesta utbildningsprogram är högt och de nationella kvalitetsutvärderingar som genomförts har gett goda eller mycket goda resultat. Nationella och internationella forskningsmiljöer har växt fram. Samverkan med näringsliv och offentliga organisationer är väl utvecklad.  Campus Helsingborg drar fördel av att dels vara en del av forskningstungt, anrikt och internationellt välkänt universitet, dels en regional miljö som gagnar gränsöverskridande, samverkan och utveckling. Men allt är förstås inte guld och gröna skogar. Många studenter är missnöjda med studiemiljön. Detta är vi medvetna om och gör vad vi kan för att, inom de budgetramar som finns, skapa förbättringar. Samhälls- och humanvetenskapliga utbildningar är, liksom i hela Sverige, underfinansierade och lider av resursbrist. Detta är en politisk fråga och ett tillskott kommer, men det krävs mer på längre sikt.

Under våren arbetar vi med en ny strategi för Campus Helsingborg. Vilken position har vi inom Lunds universitet, i Sverige och internationellt i framtiden? De flesta är eniga om att vi ska bygga på det vi har: starka och unika yrkesorienterade program, tillämpad forskning och tydlig samverkan med det omgivande samhället. Förbättrad studiemiljö och ökad internationalisering är andra prioriterade områden. Det vore inte fel om vi blev lite fler på Campus Helsingborg. Men viktigare är att vi har mycket hög kvalitet inom utbildning och forskning. För egen del tror jag att två djupa samhällstrender kommer att få avgörande konsekvenser för universitet och högskolor och därmed också för oss: digitalisering och internationalisering. Lunds universitet är Sveriges mest internationella universitet men Campus Helsingborg har länge haft en ganska svag internationell profil. På sikt måste vi – bland annat genom att erbjuda program på engelska, öka utbyten och integrera internationella perspektiv – öka internationaliseringen på alla nivåer. Digitaliseringen ger samtidigt oss möjligheter att utveckla nya utbildnings- och forskningsformer. Än så länge är de flesta svenska universitet och högskolor fast i traditionella strukturer. Men 15-åringar brukar vara bra på att utmana sådana.

Det här inlägget postades i Campus Helsingborg. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt