Högre utbildning är nyckeln till framtiden

Nyligen räknade vi ut hur många studenter som finns på Campus Helsingborg. Inte för att kvantitet är viktigare än kvalitet. Men faktum är att vi de under de senaste åren haft fokus på skapa en kritisk massa genom att fler studenter, lärare och forskare vimlar runt i vårt hus. Universitetsstyrelsen i Lund satte för ett par år sedan målet som vi strävar mot: 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 5 000 individstudenter som då läser hel- eller deltid.

Vi närmar oss målet. De verksamheter som finns här har växt snabbt de sista åren. 2012 fanns det cirka 4 200 studenter på plats (ca 2 600 helårsstudenter). 2013 räknar vi med att antalet ökar till cirka 4 400 studenter (ca 2 800 helårsstudenter). Men institutionerna för service management, strategisk kommunikation och Socialhögskolan ökar inte i antal studenter. LTH minskar något på grund av att de ställer in antagningen till livsmedelsteknik och tekniskt basår medan lärarutbildningen, modevetenskap och fristående kurser står för ökningen. Vi har idag i stort sett fyllt huset och det märks: det är en fröjd att vandra in i vårt hus och mötas av fullt av folk. Men det ställer också ökade krav på förbättrade lokaler, studentmiljöer, studentservice och annat – allt detta arbetar vi kontinuerligt med. När det gäller studentservice har vi lyckats: det finns snart minst lika bra centralt studentstöd hos som i Lund. Lokalförbättringar är också i pipeline.

Vidare expansion ser tveksam ut i nuläget: universitet och högskolor drar nu ned på antalet platser eftersom regeringen i praktiken drar ned antalet platser. På många högskolor innebär detta smärtsamma neddragningar av utbildningsvolymen. Detta trots att andelen högskoleutbildade i Sverige ligger under många andra jämförbara länder, t.ex. Danmark, Norge, Finland och USA. Vi som tror att högre utbildning är nyckeln till framtiden för unga människor, näringsliv och det civila samhället tycker att Sverige borde skapa möjligheter för fler att utbilda sig, inte tvärtom.

De svenska lärosätenas neddragning av antal studentplatser speglar inte behov eller intresse. Köerna till högre utbildning (inte minst inom ingenjörsprogrammen) ökar och allt fler unga människor vill in på universiteten.

Däremot ökar de nationella satsningarna på forskning. Vilket bland annat lett till att forskningsvolymen på Lunds universitet vuxit snabbt. Också hos oss ökar forskningen i snabb fart, vilket är mycket positivt. Vi får allt fler professorer och doktorander på plats. Allt fler forskningsprojekt, ofta kopplade till regionens utveckling, får extern finansiering. Fram för allt gäller detta tjänstevetenskap, utbildningsvetenskap och strategisk kommunikation.

 

Det här inlägget postades i Campus Helsingborg, Lunds universitet, Utbildningspolitik. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt