Nya tider för universitet och högskolor

Efter decennier av utbyggnad av högskolor och universitet i Sverige befinner vi oss sedan några år i en ny tid. Enligt UKÄ (Universitetskanslerämbetet) så har antalet sökande ökat under flera år samtidigt som allt färre antas till en utbildning. Men jämfört med för några decennier sedan så är antalet helårsstudenter betydligt fler. Idag finns det nästan 300 000 helårsstudenter – dubbelt så många som i början av 1990-talet. Expansionen har dock stannat av och universitet och högskolor i Sverige har minskat antalet platser under flera år och anpassat sig till minskade ekonomiska resurser. Anslagen per studentplats har dessutom urholkats vilket har lett till minskade resurser för utbildningarna. Den stora utmaningen, ur mitt perspektiv, är att anpassa universitetens utbildningsformer till den digitala utvecklingen – och nya former av lärande som möjliggörs genom denna. Universiteten borde ligga i fronten för denna utveckling, men så är det nog inte riktigt. Faktum är att min erfarenhet är att man varit betydligt snabbare med att anamma den digitala teknikens möjligheter på mina barns skolor än i den akademiska världen.

Campus Helsingborg byggdes upp under expansionen och har idag cirka 2 500 helårsstudenter, vilket motsvarar 4 000 individstudenter. Vi avspeglar förstås den utveckling som beskrevs ovan och är beroende av vad som händer på Lunds universitet. Söktrycket har ökat hos oss och antal studenter minskat något. Men nedgången är ganska liten och vi befinner oss i en  stabil situation. Detta till stor del på grund av att vårt utbildningsutbud domineras av attraktiva program med mycket god kvalitet och koppling till arbetsmarknadens behov. Vi är en del av Sveriges mest populära och internationella universitet och har god samverkan och stort stöd av näringsliv och offentliga aktörer i Helsingborgsregionen. De senaste åren har flera nya forskningsplattformar – till exempel inom handel och logistik – etablerats och stärkt vår kunskapsmiljö. Visst finns det hinder och förändringar som kommer att utmana utvecklingen. Men vi har goda möjligheter att, med universitetsledningens och stadens stöd, fortsätta utveckla Campus Helsingborg.

 

 

Det här inlägget postades i Campus Helsingborg, Lunds universitet, Utbildningspolitik. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt