Den långa vandringen till Campus

Vandringen mellan Knutpunkten och Campus Helsingborg har varit en deprimerande upplevelse i 15 år. Men nu är det ändring på gång! Helsingborgs stad gör en insats för att göra stråket lekfullt och kreativt. Strålande. Läs mer genom att klicka här!

Campus Helsingborg 0

Public service

Igår arrangerade Campus Helsingborg och Helsingborgs stad en öppen diskussion om städers varumärken, city branding. Utgångspunkten var den kritiska granskning av Helsingborgs stads varumärkesarbete som publicerades av Helsingborgs Dagblad för några veckor sedan. I panelen samlade vi kommunikationsdirektören från Helsingborgs stad Micco Grönholm, forskarna i strategisk kommunikation Jörgen Eksell och Cecilia Cassinger, varumärkesforskaren Johan Anselmsson från Ekonomihögskolan samt platsmarknadsföraren Sofie Gunnarsson från Oskarshamn. Jag fick äran att moderera samtalet som finns att se i efterhand på: http://bambuser.com/v/5307317

Minst 200 personer vallfärdade till diskussionen och mindre än ett dygn efter att det avslutades har filmen på Bambuser haft nästan 400 visningar. Detta är sann och god public service: forskning och praktik möts och diskuterar samhällsfrågor. Det finns  goda exempel på liknande evenemang där universiteten blir både ett torg och en aktör i det offentliga samtalet. Men jag är övertygad om att det finns betydligt mer för universiteten att göra för att driva och delta i samhällsdiskussionen.

Tidigare samma dag hade jag först ett bra möte med avdelningen för donatorsrelationer vid Lunds universitet som arbetar med fundraising. Vi ska intensifiera samarbetet oss emellan inför universitetets 350-årsjubileum. Sedan höll jag ett kort föredrag om Campus Helsingborg för stadens äldsta Rotary-förening (grundad 1928). Intresset för högre utbildning och forskning är stort och jag fick många bra frågor. Och just nu pågår Agora-dagen hos oss: en välarrangerad arbetsmarknadsdag för våra studenter inom service management och strategisk kommunikation.

Campus Helsingborg/Helsingborg 2

Full fart.

För några veckor sedan publicerade Helsingborgs Dagblad en omfattande granskning av Helsingborgs stads varumärkes- och kommunikationsverksamhet. Bland annat så skrev två forskare från Campus Helsingborg en kritisk debattartikel där de menade att stadens varumärke byggts top-down. Stadens kommunikationsdirektör besvarade kritiken och menade att så inte var fallet. Om lite mer än en vecka så arrangerar Campus Helsingborg och Helsingborgs stad därför ett öppet samtal här mellan forskare och praktiker som tar tag i dessa frågor och lyfter dem på en övergripande nivå – städers varumärken är en fråga som diskuteras på många platser. Alla intresserade är välkomna.

I övrigt så är det en intensiv tid här och säkert också på andra ställen. Min stabsenhet arbetar bland annat med att planera inför Campus 15års-jubileum (den 23 september firar vi hela dagen), deltagande i universitetets 350-årsjubileum, en forskningsdag i Helsingör 16 april, driver lokal-, service- och infrastrukturfrågor, marknadsför våra utbildningar och forskning, samverkar i alla möjliga sammanhang, jobbar med internationalisering och en massa annat.

Vi har inlett ett strategiarbete inom Campus Helsingborg och ska sätta nya mål för de närmaste åren. Mål som ska vara förankrade hos dem som arbetar här, studenterna och Lunds universitets ledning. Vi vill också stämma av dem med Helsingborgs stads ledning och andra viktiga intressenter. Beslutet om den nya strategin fattas av styrelsen på Campus Helsingborg i maj. En styrelse som förnyas under året med en del nya representanter från fakultetsledningarna samt en ny extern ledamot, VD Lars Dahmén från Sydsvenskan/HD.

Den 1o mars har universitetsledningen och stadens ledning ett avstämningsmöte i Rådhuset, som jag ser fram emot. Universitetets nya rektor Torbjörn von Schantz har bra koll på Campus Helsingborg sedan tidigare, som före detta dekan för naturvetenskapliga fakulteten, men det har förstås hänt en del sedan dess.

Förra veckan hade jag ett möte med representanter från studentkårerna som var givande. Vi diskuterade både högt och lågt och jag fick med mig en mängd viktiga synpunkter, inte minst på lokalerna och infrastrukturen – som jag tar vidare till LU Byggnad som har ytterst ansvar för huset.

För några dagar sedan arrangerade ingenjörsstudenterna Mässing, en återkommande arbetsmarknadsdag, på ett utmärkt vis. Nästa månad är det dags för Agora-dagen, samhällsvetarstudenternas motsvarighet.

Full fart på Campus Helsingborg.

 

 

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Forum Campus

Förra veckan var jag på årets första rektorns ledningsråd på Lunds universitet och vi hade intressanta och goda diskussioner om universitets ledning och framtid. Jag hade också ett första eget möte med nye rektorn Torbjörn von Schantz som sedan tidigare har god kunskap om universitetets verksamhet på Campus Helsingborg – och en positiv inställning till utvecklingen.

Ikväll och imorgon blir det fokus på samverkan med det omgivande samhället. Ikväll har Campus vänner styrelsemöte och imorgon fredag 23 januari  arrangerar Helsingborgs stad och Campus Helsingborg Forum Campus, en mötesplats för samverkan mellan näringslivet och akademin. Syftet är att hitta gemensamma samarbetsformer och områden, samt att dra nytta av varandras kompetenser och utbyta kunskaper.  Moderator Lisa Kirsebom, som är naturvetare och vetenskapsjournalist, leder dagen som främst består av  workshops kring  framtida samarbeten inom bl.a. handels- och citylogistik, handel och studentsamarbete kopplat till LTHs ingenjörsprogram samt institutionen för strategisk kommunikation.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 5

Året som gått

Julen närmar sig med stormsteg. Bokstavligt talat. Utanför mitt fönster börjar stormen Alexander att ta fart. 2014 har varit ett bra år på Campus Helsingborg. Det är inte helt lätt att summera ett år men jag ska göra ett försök.

Institutionerna erbjuder över 30 program (inklusive inriktningar) varav de flesta har haft ständigt ökande söktryck. Ännu viktigare är förstås kvaliteten på programmen. Universitetskanslerämbetet har under 2014 utvärderat flera av de program som erbjuds i Helsingborg (programmen i strategisk kommunikation, modevetenskap, ämneslärarutbildningen samt elektroteknik är så pass nya att de inte ingått i de senaste årens nationella utvärderingar).

  • Högskoleingenjörsutbildningarna i byggteknik och datateknik på LTH Ingenjörshögskolan fick omdömena ”hög kvalitet”.
  • De tre kandidatprogrammen i service management/tjänstevetenskap fick omdömet “hög kvalitet” och masterprogrammet fick omdömet “mycket hög kvalitet”.
  • Socionomprogrammet, som ges både i Lund och på Campus Helsingborg, fick omdömet ”hög kvalitet”.

Vid sidan av dessa bedömningar så kan det tilläggas att våra program genomgående har en mycket stark koppling till arbetsmarknaden och ger goda möjligheter för examinerade studenter att ta sig vidare. Under året genomförde exempelvis institutionen för strategisk kommunikation en undersökning som visade att 8 av 10 examinerade studenter hade fått ett kommunikationsjobb inom ett halvår efter att de lämnat universitetet.

Studenterna fick en mycket tidig julklapp i år i form av ett nytt studenthus på Söder (tidigare Gustaf Adolfs församlingshem). Jultomte var Helsingborgs stad. En stad vars politiker och tjänstemän ända sedan Campus Helsingborg startade 2000 har stöttat utvecklingen av utbildning och forskning på ett formidabelt sätt. Detta förstås inte av välgörenhet utan för att man är kloka och förstår att högre utbildning och forskning är avgörande för regionens tillväxt, hållbarhet och attraktion. Samma sak inser regionens näringsliv som genom Campus vänner (med ett 60-tal medlemsorganisationer) stödjer studenter och doktorander med stipendier.

Antalet studenter ökade rejält från 2011 men befinner sig idag ungefär på samma nivå (4 300 studenter) som förra året. Studentplatserna har med få undantag inte ökat i omfattning på andra universitet och högskolor i landet heller. På sikt hoppas vi att bli fler på Campus Helsingborg. Men vi kan samtidigt vara stolta över att nu ha cirka 10 procent av Lunds universitets studenter i Helsingborg och ett ökande antal internationella studenter. Vi har bara 15 år bakom oss inom ett universitet som fyller 350 år om ett par år.

Det som däremot har ökat omfattning under senare år är forskningen på Campus Helsingborg. 2014 startade bland annat Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet som har en plattform hos oss. Kärnan i satsningen utgörs av forskare vid Lunds Tekniska Högskola (bl.a. via logistikforskare på Campus Helsingborg), Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten (via tjänstvetare på Campus Helsingborg). Centrum för Danmarksstudier bytte namn till Centrum för Öresundsstudier. Utbildningsvetenskap växer snabbt med forskarskola och många nya doktorander. Socialhögskolan har genom den nya Forsknings- och utvecklingsenheten vid Helsingborgs stad dragit igång ett forskningsprojekt kring hemlöshet (Bostad först). Institutionen för service management och tjänstevetenskap har etablerat sig som en stark forskningsaktör inom flera områden, medan institutionen för strategisk kommunikation växer snabbt med nya forskningsprojekt. Forskningsvolymen har ökat rejält.

Men allt är inte guld och gröna skogar. En planerad stor ombyggnation av våra lokaler fick läggas på is under året då det saknas finansiering. Istället gör vi nu punktinsatser för att förbättra lokalerna och vår miljö, vilket vi hoppas ska märkas. Bland planerar vi för mindre ombyggnationer och ett studentcentrum på E2, har köpt nya mikrovågsugnar och hjärtstartare, ska förbättra wifi i huset och och ser genom fastighetsförvaltaren över toaletterna.

När det gäller grundutbildningen så är det ett faktum att de ekonomiska resurserna för samhälls- och humanvetenskapliga program urholkas i hela landet. LTH har dessutom en tuff budgetsituation och kan inte ta in så många ingenjörsstudenter som man själva och näringslivet skulle önska.

2015 firar Campus Helsingborg 15 år. Det ska vi förstås fira. Exakt huråterkommer vi till. I övrigt så ska vi tillsammans med den nya universitetsledningen, verksamheterna här, studenterna och Helsingborgs stad skapa en ny strategi för Campus Helsingborg. Och så finns det en massa annat på dagordningen förstås.  Full fart framåt, med andra ord. Men först jul.

 

 

Campus Helsingborg/Centrum för Handelsforskning/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Open

Imorgon onsdag inleds JÄMLIK-dagar på Campus Helsingborg. Bland annat så är det en mässa vid U2 där Antidiskrimineringsbyrån, kåren och RFSL svarar på frågor om jämställdhet, mångfald och likabehandling. Klockan 12 är det Lunch-stand-up i sal u202 med komikern Martin Lagos dit alla är välkomna. På fredag arrangerar vi Campus Open för tredje gången och det erbjuds också föredrag och övningar med fokus på jämlikhetsfrågor.

Campus Open bjuder på 19 öppna föredrag av våra forskare om allt från teknik, logistik till ledarskap, kommunikation och socialtjänst. Tanken är att Campus Open ska visa upp fragment av all den forskning som pågår. Inleder gör professorn Peter Gärdenfors som talar om lusten att lära samt Dunkers avgående chef Katti Hofflin som talar om kreativitet. Varmt välkomna!

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 22

Höstnyheter

Regnet faller utanför Campus Helsingborg och hösten är här. Och det var alltför för länge sedan jag tog mig tid att blogga. Anledningen är knappast att det varit för lite att skriva om, snarare tvärtom. Förra veckan hade vi styrelsemöte på Campus Helsingborg. Vi kunde konstatera att antalet studenter på plats är ungefär detsamma som för ett år sedan, att forskningen växer snabbt och att mängder av vettiga samverkansprojekt med näringsliv och offentliga aktörer rullar på (som bl.a. beskrivs i en bra artikel i Helsingborgs Dagblad). Våra två externa ledamöter, kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och HD:s tidigare VD Pontus Bodelsson, kom som vanligt med kloka och drivna synpunkter.

Förra veckan hade jag förmånen att delta som representant för Lunds universitet i ett symposium i Rom med fokus på internationella utmaningar för universitet i Europa och runt Medelhavet. Det är hårda tider på många universitet i södra Europa. Rektorn för Lissabons universitet berättade till exempel att man blivit av med halva sin statsbudget de senaste åren som en följd av finanskrisen och de neddragningar som gjorts. Vi som kom från universitet i norra Europa lyfte fram digitaliseringen och vad den kan innebära för framtiden, medan universitetsrepresentanter från södra Europa har fullt upp med att hitta nya finansieringsformer.

Veckan dessförinnan var jag och min enhet på besök på Bolognas universitet. Grundat 1088 och världens äldsta akademiska lärosäte. En fantastisk stad och ett magnifikt universitet. Vi knöt bland annat goda kontakter med utbildningar i modevetenskap och turism förutom att vi inspirerades av hur man arbetade med internationalisering, kommunikation och samverkan. I vår strategiska plan har vi sedan några år haft ett tydligt fokus på internationalisering. Idag finns cirka 120 internationella studenter från 30 olika länder på plats och alltfler lärare och forskare från andra länder. Många studenter spenderar ett halvår på ett utländskt lärosäte. Internationalisering handlar förstås inte bara om utbyten utan är något som ska genomsyra allt vi gör.

Vi har haft ett antal intressanta besök. Mest spännande var nog då Margot Wallström kom på besök för några veckor sedan. Hon pratade bland annat med personalen och höll ett föredrag för Campus vänner. Sedan några dagar tillbaka är hon inte längre ordförande i universitetets styrelse eftersom hon blev utnämnd till utrikesminister. Ett annat intressant besök gjordes av höjdhopparen Stefan Holm (som vann OS i Aten 2004) som berättade om sin karriär. Detta evenemang genomfördes i samarbete med Helsingborgs Idrottsakademi.

I övrigt lägger vi en hel del tid och resurser på att förbättra vår arbetsmiljö. Några av institutionerna planerar ombyggnationer och vi gör punktinsatser för att skapa en bättre plats att vara på. Vi är tacksamma för Helsingborgs stads köp av Gustav Adolfs församlingshem på Söder, som ska bli nytt och stort studenthus. Vi tror också att huset kommer att ge utrymme för många och bra studieplatser. Inflyttning är planerad till höstterminen 2015.

Just nu pågår Näringslivsdagarna i Helsingborg med flera av våra medarbetare som deltagare. Den 14e november öppnar vi dörrarna till Campus Helsingborg för Campus Open (kl 13-16). Det är tredje gången vi genomför detta evenemang som innefattar 18 korta föreläsningar av olika forskare, studentmedverkan och annat. Inleder gör professor Peter Gärdenfors som talar om lusten att lära samt Dunkers chef Katti Hoflin som ska prata kreativitet. Alla är varmt välkomna.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Fullt hus

I strålande solsken hälsades hundratals studenter i service management, strategisk kommunikation, modevetenskap och på ämneslärarutbildningen välkomna igår vid Kärnan. Och vandrade sedan ned mot Campus Helsingborg. Förra veckan välkomnades ingenjörsstudenterna och internationella studenter och socionomerna har också startat upp. Kontrasterna är slående. För någon vecka sedan var det väldigt tyst i vårt hus. Nu är det full fart och fullt hus.

Igår kväll hade vi styrelsemöte med Campus vänner. En fristående och näringslivsdriven förening som stödjer studenter och samverkan på Campus Helsingborg med stipendier. I styrelsen sitter en imponerande skara aktörer från regionens näringsliv som ställer upp ideellt för koppla samman universitetet med omvärlden.

Det är inte bara näringslivet som ställer upp och inser betydelsen av universitetsutbildning och forskning för regional utveckling. Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg (nordvästra Skåne) har sedan vi etablerades år 2000 stöttat utbildning, forskning och samverkan. I nya numret av studenttidningen Lundagård uppmärksammas stadens stöd positivt och jämförs med hur det står till mellan Lunds kommun och studenterna. Campus Helsingborgs relationer med sin omvärld – inte minst med studenternas potentiella arbetsmarknad – är något vi ska vara stolta över.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 0

Uppstart på Campus Hbg

Gamla gummifabriken börjar fyllas med folk. Nästa vecka startar LTH sina högskoleingenjörsprogram samt tekniskt basår. Och måndagen därefter fylls huset av 1000-tals studenter som studerar eller ska studera service management, lärarprogrammen, strategisk kommunikation, socionomprogrammet, modevetenskap och annat. Samma vecka kommer en mängd internationella studenter från världens alla hörn. Intresset för att skaffa sig en universitetsutbildning har ökat i hela Sverige och inte minst inom vår del av Lunds universitet. Intagningspoängen är högre än tidigare på de flesta program.

Under hösten blir det fullt drag på alla fronter. Ett nytt studenthus (minst dubbelt så stort som det gamla) är beslutat och på väg att ställas i ordning. En ny mediekanal, Campusliv, för studenter av studenter är på väg, med stöd av Helsingborgs Dagblad. Vissa ombyggnationer planeras av institutioner här. Och en massa annat är på gång, som jag återkommer till så småningom

I september får vi besök av två spännande personer – notera redan nu i kalendern. Den 8 september på kvällen kommer Stefan Holm, som vann OS-guld i höjdhopp 2004, och föreläser för Helsingborgs Idrottsakademi och Campusfolk. Den 18 september kommer Margot Wallström,, ordförande i Lunds universitets styrelse och sedan nyligen åter i den politiska hetluften, och håller ett öppet föredrag för personal och studenter (kl 10.15-11.00 i u202), träffar oss inom ledningen och deltar i ett medlemsmöte för Campus vänner.

Ett tidigt välkommen till alla gamla och nya studenter – och detsamma till alla som arbetar på Campus Hbg.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Hög kvalitet på Campus Helsingborg

Studenterna har lämnat Campus Helsingborg och kvar finns lärare, forskare och administratörer. Sommartider är forskningstider för många. Det är då man får tid att tänka lite mer och skriva färdigt artiklar, böcker och annat som legat på hög. Men givetvis är det också semestertider och möjlighet att tänka på annat än sitt arbete.

Veckans mest glädjande nyhet är UKÄ:s (Universitetskanslerämbetets) besked om utvärderingen av programmen vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. De tre kandidatprogrammen fick omdömet ”hög kvalitet” och masterprogrammet ”mycket hög kvalitet” av de nationella bedömarna. En eloge till alla lärare, forskare och administratörer vid institutionen som byggt upp starka och bra program – i en miljö på Campus Helsingborg som skapat goda förutsättningar för flervetenskap, utveckling och samverkan.

Förra veckan inleddes med avslutningsceremonin för kandidatstudenterna i service management och strategisk kommunikation. Närmare 1000 studenter och anhöriga samlades på Helsingborgs Arena för att bli firade. Det var en häftig upplevelse att vara där och dessutom få äran att försöka säga något klokt till alla. Mitt tal utgick från Lunds universitets anrika motto: Ad utrumque som betyder ”beredd till bådadera”. 1666 avsåg mottot (illustrerat på universitetets sigill med ett krönt lejon med ena tassen på en bok och den andra på ett svärd) att studenterna skulle vara redo att både studera och att ta till vapen. Det senare gentemot danskarna som nyligen regerat över Skåne. Min tolkning var mindre våldsam och mer pragmatisk. Studenter som läser och tar examen vid universitetets program på Campus Helsingborg är i allra högsta grad beredda till bådadera. De representerar både Lunds universitets stolta historia och Campus Helsingborgs moderna historia. Våra utbildningar präglas av samverkan med det omgivande samhället, koppling till arbetsmarknaden – men också av den bildning och förmåga till kritisk analys som är så viktig för all universitetsutbildning.

Veckan före midsommar är det fullt ös. I måndags hade vi ett möte i vårt nystartade forskningsforum som avser att öka samarbete och samverkan inom forskarutbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Igår tisdag kom Örebro universitets ledningsgrupp på besök och vi berättade om vår verksamhet. Idag hade vi ett bra avstämningsmöte med ledningen för LTH, Lunds Tekniska Högskola. LTH har sedan Campus Helsingborg bildades (ja, faktiskt också tidigare – på annan plats i stan) bedrivit en kvalitativ och viktig utbildningsplattform i Helsingborg. Idag erbjuder man tekniskt basår, högskoleingenjörsprogram och ett masterprogram. Och är huvudman för Re-Log, forskningssatsningen på city- och handelslogistik.

I fredags blev jag invald som styrelseledamot i Media Evolution i Malmö (som representant för Lunds universitet): ett mediekluster, bolag och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Media Evolution arrangerar bland annat en globalt känd mediekonferens varje år och är en mötesplats för företag inom medier, kommunikation, IT, spel och liknande områden. Jag hoppas kunna bidra till fler projekt som kopplar samman Lunds universitet, Media Evolution och deras medlemmar.

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 0