Nytt studenthus

I dagens Helsingborgs Dagblad släpps nyheten att Helsingborgs stad köper GA församlingshem på Söder som blir nytt kårhus för våra studenter och deras organisationer. Huset är betydligt större och mer funktionellt än Konsul Perssons villa som varit studenternas hus under lång tid. Från Campus Helsingborgs sida är vi tacksamma för det stöd som staden ger studenterna och tror att det nya huset har stora utvecklingsmöjligheter. Diskussioner om köpet har pågått under flera månader och kommunens ledning har stämt av intresset med både studenter och oss inom ledningen.

Campus Helsingborg är idag ganska trångt och vi ser att ett större studenthus kan skapa ännu en nod för student- och universitetslivet i Helsingborg. Det är möjligt att några av våra servicefunktioner är intresserade av att också finnas i huset och det kommer troligen att finnas utrymme för studieplatser. Att det nya studenthuset ligger mitt i Söderns hjärta är bra för stadens utveckling. Många av våra studenter bor på söder och det ligger ett antal studentboenden i närheten av huset. Goda nyheter, med andra ord.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Campus vänner, hemlöshet och EU-val

Förra veckan hade Campus vänner stipendieutdelning och nätverksträff. Campus vänner är en fristående och näringslivsdriven förening som delar ut stipendier och driver projekt i syfte att stärka Campus Helsingborgs roll i regionen. Den nya styrelsen har spetsat målen för föreningen och vill skapa underlag för fler samverkansprojekt mellan studenter och näringslivet. Campus vänners styrelse och medlemmar ska ha ett stort tack för det stöd de ger till oss, som i sin tur skapar goda effekter för regionen.

Nyss avrundade jag ett möte med Anna Karin Bergman, chef för den nyinrättade Fou-enheten inom Helsingborgs stad, Björn Wäst, enhetschef inom socialförvaltningen samt Marcus Knutagård som är hemlöshetsforskare på Socialhögskolan. Tillsammans driver vi nu fram en nysatsning på det forskningsbaserade projektet Bostad Först i Helsingborgs stad. Bostad Först, som har testats internationellt med mycket goda resultat, är en metod för att få bukt med hemlösheten. Enkelt uttryckt så innebär denna att hemlösa först kvalificerar sig till en egen bostad, sedan sätts stödinsatser in.

De sista veckorna före examen eller terminsslut är intensiva för många, såväl studenter, administratörer som handledare. Själv lämnar jag strax huset i fem dagar för att presentera en krisforskningsstudie på en internationell konferens i Seattle, USA. Men innan dess ska jag rösta i EU-parlamentsvalet, vilket är en enkel sak om man är på Campus Helsingborg: man kan förtidsrösta vid receptionen.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Söktryck, ny entré och doktorander

Det är fullt tryck de sista månaderna före sommaren. Precis som det ska vara. I dagens HD kan man läsa om det ökande söktrycket till utbildningsprogram på Campus Helsingborg. I snitt har antalet sökande ökat med 15 procent sedan 2013. Och söktrycket var överlag högt redan då. Särskilt intressant är att antal förstahandssökande har ökat rejält – flera av utbildningarna här är unika och har fått en allt starkare nationell position. Att vi är en del av Lunds universitet är också en viktig bakgrundsfaktor.

Idag släpptes information och bilder på den nya entrén som ska byggas vid Knutpunkten, närmare oss och södra hamnen. Vi är många som tycker att det varit märkligt att Knutpunkten bara haft en huvudentré mot norra delen av staden, medan tusentals Campusmänniskor och människor som arbetar på företag och på kommunala förvaltningar fått vandra en konstig bakväg. Den nya entrén blir ett stort lyft och vi ser redan fram emot denna.

I lördagens HD kunde man läsa om att ombyggnationsplanerna lagts på is. Verksamheterna kan inte bära de kostnader en stor ombyggnation skulle innebära. Därmed inte sagt att vi inte är på gång med mindre ombyggnationer. LU Byggnad, som äger frågan, är nu i dialog med bland annat institutionen för utbildningsvetenskap kring förbättringar och eventuell flytt till större lokaler. Vi hoppas också kunna skapa fler studieplatser och mer kreativa studiemiljöer.

Igår hade doktorander och handledare/forskare en heldag på vackra Kulturvarvet i Helsingör. Syftet är att öka samordning och utbyte mellan doktorander och forskare inom olika verksamheter på Campus Helsingborg. Det var en givande dag där många goda idéer föddes. Faktum är att både forskningen och antalet doktorander har ökat rejält de senaste åren och att det finns ett behov av mer intern samverkan.

I eftermiddag kommer migrationsminister Tobias Billström på besök. Dels ska han få höra lite om Campus Helsingborg, dels ska han diskutera politiska frågor med ett antal utomeuropeiska internationella studenter som läser masterprogram här.

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet Etiketter | 0

Högskolepolitik

Befinner mig i Stockholm på SACO:s högskolepolitiska konferens. En intressant dag med horder av universitetsfolk och fackmänniskor. Dagen inleddes med en föreläsning av Allison Wolf, professor vid Kings College i London och internationell rådgivare till regeringar i USA, Australien och andra länder. Wolf har gjort sig känd som kritiker av kopplingen mellan högre utbildning och ekonomisk tillväxt. Istället förordar hon bland annat ökade satsningar på yrkeshögskolor och lärlingssystem. Efter sin föreläsning fick hon mothugg av Agneta Stark, f.d. rektor för Högskolan i Dalarna. Både Wolf och Stark hade sina poänger.

På eftermiddagen hade jag förmånen att delta i en workshop tillsammans med Agneta Stark och forskaren Henrik Blomgren från KTH om akademin 2034. Vi gavs 6 minuter var att presentera varsin vision och sedan följde en diskussion. Vi var alla överens om att digitaliseringen, den globala konkurrensen och andra samhällstrender ställer hårda krav på att universitet och högskolor förnyar sig.

Dagen avslutades med en paneldebatt där partiernas utbildningspolitiska taleskvinnor och män debatterade högskolepolitik. Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet och Thomas Tobé från Moderaterna stod – politiskt och fysiskt – längst ifrån varandra. Och visst finns det skillnader mellan de olika partiernas politik, även om det kanske inte är väldigt tydlig. Största nyheten var att Ibrahim Baylan (S) sa att de ville ta bort avgifterna för utomeuropeiska studenter. Men med tillägget att det ändå  ”inte skulle bli som före avgifterna infördes” 2011.

Campus Helsingborg/Lunds universitet/Utbildningspolitik 0

Nutid och framtid

Igår hade jag ett bra möte med representanter för universitetsledningen och diskuterade Campus Helsingborgs nuläge och framtid. Om någon månad ska vi presentera var vi befinner oss för rektorns ledningsråd och under hösten fokuserar vi den nya strategin för Campus Helsingborg som ska gälla från 2015. Den handlingsorienterade strategi som gäller 2012-2014 har ett antal mål varav många faktiskt uppnåtts. Antal studenter har ökat rejält över en treårsperiod, forskningsvolymen har ökat på alla fronter, internationaliseringen har kommit igång och samverkansprojekten rullar på bra. Men det finns förstås mycket kvar att göra: till exempel kan samverkan alltid bli skarpare och forskningen växa sig ännu starkare. Fokuseringen på att bli fler studenter är borta, iallafall för nu, eftersom det saknas platser från regeringen för att expandera utbildningarna över hela landet. Men det kommer en ny vårproposition snart och där finns bland annat en nysatsning på platser på lärarutbildningen som vi hoppas har effekt också här.

Träffade nyss Anna-Karin Bergman som är ny chef för Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet vid Helsingborgs stad. En enhet som kommer att ha ett stort utbyte med forskare här, bland annat inom Socialhögskolan, inst. för utbildningsvetenskap och inst. för service management och tjänstevetenskap. Kommunen vill utveckla mer vetenskaplig kunskap som är till gagn för olika delar i staden, bland annat socialtjänst och skola.

Nästa vecka är det studenternas Speak-Up Day på onsdag kl 16: ett utmärkt tillfälle att lyssna på studenternas kritik, lovord och behov.

Ska under helgen fundera på vad jag ska säga på Akademikernas Högskolepolitiska forum som anordnas av SACO i Stockholm den 2 april. Ska delta i en panel och presentera en vision för ”hur informationssamhället och den tekniska utvecklingen kommer att påverka lärandet och dess relation till arbetslivet”.  Hmm, inte lätt.

 

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter/Utbildningspolitik Etiketter | 0

Nedslag i mars

Så var ännu en vecka snart avverkad. En vecka full av möten och energi. Det är mycket på gång. Men fredag morgon inledde jag med att fokusera ett mindre forskningsprojekt kring krishanteringen av hästköttsskandalen som spred sig över Europa för ungefär ett år sedan. VD Jari Latvanen från Findus besökte mitt kontor och gav sin bild inifrån – och berättade om hur de hanterade den akuta krisen och strategier för att återvinna förtroendet för varumärket.

På Rektorns Ledningsråd i Lund igår diskuterades bland annat den ranking som publicerade nyligen av Times Higher Education och som sedan fått stor medial spridning. Lunds universitet och Uppsala universitet hamnade inte bland världens hundra bästa universitet på just denna ranking, som dock är metodologiskt problematisk. Detta bland annat för att den bara mäter rykte (reputation) och inte faktiska omständigheter samt för att det främst är amerikanska forskare som svarat. Vilket har inneburit att europeiska universitet hamnat på efterkälken.

Detta med krishantering och varumärkesfrågor är onekligen på tapeten både här och där. Eller så handlar det om selektiv perception från min sida.

Just nu startar öppet hus på Campus Helsingborg och vi hoppas många kommer för att lära sig mer om vilka utbildnigsprogram vi erbjuder. Nästa vecka är fullproppad. Bland annat har Campus vänner styrelsemöte och beslutar om stipendier, vi har månadsmöte för all personal, sedan en spännande lansering i Rådhuset (som jag återkommer till) och så är det arbetsmiljö- och säkerhetsmöte. Dessutom har jag ett möte med universitetsledningen där vi ska diskutera Campus Helsingborgs nuläge och framtida satsningar.

Men först är det helg.

 

 

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Bortaplan och hemmaplan

Befinner mig på en konferens om kriskommunikation på University of Central Florida i Orlando för att tala om ett forskningsprojekt om terrorattackerna i Norge 2011. Blir nöjd när professor Timothy Coombs, internationellt ledande kriskommunikationforskare, framför horder av internationella deltagare inleder med att lovorda sin tid på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Coombs var gästprofessor på ISK i höstas.

Igår invigdes Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet, som finansieras av Handelns Utvecklingsråd under fem år. Centrumet är formellt placerat vid Ekonomihögskolan och har en stark plattform på institutionen för service management samt logistikmiljön Re-Log (LTH) på Campus Helsingborg. Forskningen om handel har redan tagit fart i Helsingborg, bland annat genom stöd av Helsingborgs Handelsförening och Helsingborgs stad. Centrum för Handelsforskning kommer att utöka möjligheterna för viktig forskning inom området.

 

Campus Helsingborg/Centrum för Handelsforskning/Helsingborg/Lunds universitet 2

Samverkan och olika världar

Förra veckan avslutades med två evenemang som vi arrangerade tillsammans med staden och företag i regionen. Först hade Campus vänner årsmöte och valde en ny styrelse – med Hans Nelson, välkänd som tidigare ordförande för Marknadsföreningen och entreprenör med bland annat Helsingborgs Bryggeri på meritlistan. Ulf Strömqvist, som varit ordförande under två år, avtackades med lovord vilken han är värd. Campus vänner har nu ca 60 medlemmar och förmedlar stipendier till studenter vid verksamheter på Campus Helsingborg. Det regionala stödet för Lunds universitets verksamhet i Helsingborg är stort och det är vi tacksamma för. De senaste åren har flera forskningssatsningar vid Campus Helsingborg sett ljuset tack vare externfinansiering från regionala aktörer.

Dagen efter anordnades Forum Campus. En konferens med 100 deltagare från regionens företag och offentliga verksamheter samt akademiskt folk från oss. Affärsutvecklingschefen Tomas de Souza (Helsingborgs Dagblad) höll ett bra föredrag om samverkan mellan företag och universitet. Sedan diskuterades villkor och möjligheter för mer skarp samverkan. Faktum är att institutionerna och verksamheterna här har en utmärkt track record när det gäller samverkan. Flera utbildningsprogram är skapade i dialog med näringslivet och det finns ett kontinuerligt utbyte mellan parterna både när det gäller utbildning och forskning. Men det finns mer att göra. Samtidigt går det inte att komma ifrån att våra världar skiljer sig åt: det finns olika värden, målbilder, rytm och förhållningssätt. Och det ska så vara. Universitet är inga företag. Lärare och forskare drivs mer av kunskapskraft än av kommersiella framgångar. Och det måste få finnas forskning och utbildning som inte är anpassad till tidens trender. Ett exempel är humanistisk utbildning och forskning, som kanske inte är nyttig ur ett krasst företagsekonomiskt perspektiv, men som bidrar till bildning, kritisk granskning och historisk reflektion.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Utbildningspolitik 1

Tid att blogga

Inser att månaderna rusat iväg. Sista blogginlägget gjorde jag i augusti. Ingen vidare rytm och helt fel enligt alla experter på bloggande. Att skylla på tidsbrist är sisådär. För tidsbrist har ju alla. Att jag twittrat istället funkar inte heller som ett vettigt argument. För twitter fyller ju en annan funktion än en blogg. Att skylla på att jag rest en hel del under hösten – till Kina, England, Holland, Slovenien, Skottland och Spanien –  fungerar inte heller. För blogga kan man ju göra på distans. Hursomhelst. Jag lägger ner försvarsstrategierna och gör några nedslag istället.

Studenterna är ungefär lika många som förra året. Den stora ökning av antal studenter som vi applåderat de senaste åren har nu mattats av. Inte på grund av bristande intresse: söktrycket är högre än någonsin. Orsaken är att det saknas resurser från regeringen för att utöka och bygga nya utbildningsprogram i hela Sverige. För de verksamheter som finns på Campus Helsingborg är detta ganska synd. Det finns välgrundade argument för att ge fler unga människor möjlighet att komma in på universitetet, inte minst formulerade av rektor Per Eriksson. Men samtidigt är det ett faktum att kvalitet är viktigare än kvantitet och en hätsk debatt om kvalitetsbrister i högskolan har tagit fart sista tiden.  För vår del, som levt i en miljö med skarpt fokus på att skapa nya program sedan länge, skadar det förstås inte att finslipa och utveckla de cirka 30 program som redan finns här så att studenterna får riktigt bra utbildning.

I studenternas tidning Lundagård konstaterade man nyligen att det blivit trångt för studenterna här som inte hittar platser att sitta på när det vill plugga. Detta stämmer ganska bra men är ett konstaterande som gäller hela Lunds universitet. Och jag tror att vi i Helsingborg faktiskt har fler sittplatser än vad man har i Lund. Men vi får se, en kartläggning är på gång.

Enligt vår strategi fokuserar vi nu främst på att driva fram fler forskningsplattformar, gärna med koppling till regionen. Vi arbetar också intensivt för att öka internationaliseringen av verksamheter på Campus Helsingborg. Båda satsningar har redan gett goda resultat. Antal internationella studenter (som förstås bara är en av flera internationaliseringsfaktorer) och utbyten har ökat. Och under 2013 har tre forskningssatsningar med koppling till regionen sett ljuset.

För det första Re-log med fokus på handels- och citylogistik, för det andra en forskargrupp från psykologiska institutionen som sysslar med risk, prestation och arbetsorganisation, för det tredje så finns en av delplattformarna för Centrum för Handelsforskning här. Ett centrum som finansieras av HUR med 25 miljoner kronor över 5 år och som har fokus på kundmöte och varuflöden. Dessutom växer forskningen inom utbildningsvetenskap, tjänstevetenskap, strategisk kommunikation och andra områden snabbt.

Innan julen är här är det en hel del som ska avverkas. Idag hade jag ett kreativt möte med Tomas de Souza, affärsutvecklingschef på Helsingborgs Dagblad, om framtida samverkan. Och ett annat med stadens socialdirektör Dinah Åbinger om en kommande kommunal forsknings- och utvecklingsenhet med koppling till Socialhögskolan och inst. för utbildningsvetenskap. Imorgon ska vi planera Forum Campus, en konferens om samverkan mellan näringsliv och oss, den 24 januari. Dagen efter det träffar vi Ulf Strömqvist, ordförande för Campus Vänner.  En fantastisk stödorganisation som delar ut stipendier till studenter.

Kul ska det bli att få besök av EU-ministern Birgitta Ohlsson den 11 december – hon håller ett öppet föredrag kl 13.30 i vår hörsal (alla intresserade är välkomna!). Och så rullar det på.

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter/Utbildningspolitik 0

Välkomna!

Så börjar Campus Helsingborg fyllas med folk igen. Forskare, lärare och administratörer har tagit plats och snart stormar mängder av nya och tidigare studenter in genom portarna. Välkommen tillbaka till er som nu återvänder och särskilt välkommen till alla nya studenter som snart sätter sin fot i universitetsvärlden för första gången.

Hösten kommer att präglas av både kontinuitet och förändring. Campus Helsingborg har, som den yngsta delen av snart 350-åriga Lunds universitet, tagit goda steg framåt de sista åren. Vi har blivit fler, större och mer integrerade inom universitetet – men bibehåller en särskild profil inom regional samverkan, unika utbildningar och stark koppling till arbetsmarknaden. De utbildningar som erbjuds här är genomgående mycket efterfrågade. Forskningen inom olika områden här har tagit god fart de senaste åren liksom internationaliseringen. Det kan vara på plats att sammanfatta nuläget för att få en helhetsbild:

  • Studentservice: Under flera år har studentkår (och verksamheter på plats) krävt bättre studentservice på plats. Argumentationen har lett till positiva förändringar. Nu är studentservice (central studievägledning, studenthälsa, studieverkstad) minst lika omfattande här som i Lund.
  • Ombyggnationsplaner: Sedan över ett år tillbaka finns planer på att bygga om och förbättra lokalerna på Campus Helsingborg. Tillsammans med LU Byggnad, som har universitetets huvudansvar för dessa frågor, fastighetsförvaltaren Newssec och arkitektbyrån FOJAB har en kartläggning samt olika möjliga förslag utvecklats. Arkitekterna har haft diskussioner med fakultetsledningar och delar av institutioner, studentkår och verksamheter på plats. Vissa insatser görs redan i höst: labben på E6/7, som till största delen inte använts under senare år, kommer att tömmas. Vi avvaktar i övrigt LU Byggnads nedbrytning av kostnaderna för respektive fakultet/institution innan vi hoppas komma vidare med förbättringar av övriga lokaler från 2014.
  • Fler självständiga verksamheter: De sista två åren har två helt egna institutioner etablerats vid sidan av inst. för service management och tjänstevetenskap: inst. för utbildningsvetenskap samt inst. för strategisk kommunikation. Lärarutbildningen har landat och doktoranderna i utbildningsvetenskap utgör en växande kraft. Institutionen för strategisk kommunikation har etablerat en unik verksamhet och är ledande inom sitt fält i Sverige.
  • LTH (Lunds Tekniska Högskola) har startat sitt första mastersprogram på plats och driver, via avd. för förpackningslogistik, sedan nyligen en ny forskningsmiljö (Relog) inom city- och handelslogistik i nära samverkan med regionen.
  • Fakulteten för humaniora har startat ett program för modevetenskap. Socialhögskolan erbjuder som tidigare sitt välsökta program här och har också lyckats locka ett par doktorander till miljön.
  • Centrum för Danmarksstudier finns sedan en tid på plats hos oss och har bland annat bidragit med god samverkan med kulturinstitutioner i regionen.
  • Söktrycket har ökat med ca 9% på utbildningar som ges här (jfr 7% inom hela universitetet inför höstterminen 2013). LTH meddelade i våras att de ställer in tekniskt basår 2013, men det är nu klart att detta program återkommer 2014. Livsmedelsteknisk utbildning dras dock tillbaka till Lund. Samtidigt är det ett faktum – här som på andra platser – att det inte finns nya studentplatser att tillgå vilket innebär att målet (som funnits sedan år 2000) att bli fler studenter på Campus Helsingborg inte är prioriterat tills vidare. Detta är synd men förhoppningsvis sker en förändring på sikt (detta är förstås en utbildningspolitisk fråga). Men med tanke på att studenttillväxten varit mycket stark de senaste åren så kan vi vara ganska nöjda ändå i nuläget: 10% av universitetets studenter finns nu på Campus Helsingborg. Antal internationella studenter har också ökat rejält tack vare de mastersprogram som nu erbjuds här.
  • Bland de övergripande strategiska mål som universitetsledningen och styrelsen på Campus Helsingborg har slagit fast lägger vi nu mest tid på : (1) förstärkning och utveckling av forskningsmiljöer, (2) internationalisering, (3) att i ännu högre grad än tidigare samverka med de 11 kommuner som finns inom Familjen Helsingborg. Givetvis arbetar vi också för fullt med att förbättra för studenter och personal på olika sätt.
  • Vår samverkan med regionen är god. Campus vänner – en extern förening med snart 60 medlemsföretag- och kommuner – delar ut stipendier till studenter och växer. Helsingborgs stad stödjer oss på en mängd olika sätt och samarbetar med oss.. Och olika regionala aktörer – från storföretag, småföretag till kulturinstitutioner – samarbetar med oss på alla möjliga sätt.

Det finns mer att skriva om, förstås, men i vår samtid (och på bloggar) ska man ju helst fatta sig kort  så jag avslutar här och återkommer under hösten med nyheter och reflektioner. Ännu en gång: välkommen och välkommen tillbaka till Lunds universitet Campus Helsingborg!

 

 

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0